• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Wet verkoop op afstand en Retourrecht

De wet Verkoop op Afstand is onderdeel van de Europese regelgeving en beoogt een stroomlijning van de Europese interne markt en een betere bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten. 
De wet gaat ook over het kopen en verkopen via Internet. Eén van de belangrijkste punten is dat de consument bij iedere e-commerce transactie een bedenktijd heeft om de transactie of overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. 
Condoom-Anoniem hanteert een bedenktijd van 14 dagen.

De tekst van de wet is beschikbaar op https://www.overheid.nl en algemene informatie over de wet is te vinden op https://www.justitie.nl.

Onderstaand staan de eisen die worden gesteld aan de leverancier met betrekking tot de informatieplicht. Ook wordt uiteengezet wat het herroepingsrecht van de consument inhoudt.


Informatieplicht leverancier
De leverancier moet, voordat de koop wordt gesloten, de volgende informatie verstrekken:

 • de identiteit van de leverancier; 
  (onze gegevens staan op de pagina contact)
 • de belangrijkste kenmerken van de producten;
  (deze staan per product vermeld bij het betreffende product)
 • de prijs; 
  (bij elk product staat de geldende verkoopprijs vermeld, inclusief b.t.w.)
 • de wijze van betaling;
  (alle betaalmethoden worden beschreven op de pagina over betalen)
 • de wijze van levering; 
  (informatie over de verzendmethoden staat op de pagina met verzendinformatie)
 • de eventuele leveringskosten; 
  (informatie over verzendkosten staat op de pagina verzendinformatie)
 • de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs; 
  (zie hiervoor de leveringsvoorwaarden en de productinformatie)
 • het recht van de consument om de overeenkomst binnen een bedenktijd te beëindigen; 
  (deze bedenktijd is, bij aankoop via deze webwinkel 14 dagen vanaf het moment van ontvangst. Voor volledige terugbetaling is het van belang dat de producten ongebruikt en onbeschadigd zijn. Hygiëneproducten, waarvan de verzegeling na levering is verbroken, kunnen niet geretourneerd worden. De directe kosten voor het retourneren komen voor rekening van de consument)
 • de minimumduur van de overeenkomst wanneer het gaat om duurzame of periodieke dienstverlening of productlevering. Uiterlijk bij de levering dient deze informatie schriftelijk te worden bevestigd aan de koper, op een duurzame gegevensdrager. (deze regel is niet van toepassing op deze webwinkel)

Behalve bovengenoemde informatie moet de leverancier ook de volgende informatie verstrekken:

 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken; 
  (zie de leveringsvoorwaarden)
 • het bezoekadres van de vestiging van de leverancier waar de consument met zijn klachten terecht kan; 
  (onze gegevens staan op de pagina contact)
 • after sales service en garantie; 
  (zie de leveringsvoorwaarden en indien garantie van toepassing de productinformatie)
 • de voorwaarden voor de ontbinding van een overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of een duur heeft van meer dan een jaar. 
  (zie de leveringsvoorwaarden, gezien het karakter van de webwinkel niet van toepassing)


Herroepingrecht consument

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Voor hygiëne producten geldt dat deze niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering verbroken is of de verpakking geopend is geweest. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld condooms, glijmiddel of massageproducten, erotische toys/speeltjes, SOA-tests. Speciaal op maat gemaakte producten (zoals verpakking met eigen bedrukking) kunnen niet geretourneerd worden.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen voor terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor je eigen rekening.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 
Herroepingsformulier 
Instructies en het formulier voor de herroeping van uw order kun je hier downloaden: instructies-herroeping.pdf
Het gebruik van dit formulier is niet verplicht, je kunt je herroeping ook per e-mail aan ons doorgeven. Zie de pagina contact.  


Retourzendingen 
In geval van een retourzending dient gebruik te worden gemaakt van onze gegevens zoals vermeld op de pagina contact. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de consument, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders overeen gekomen. Condoom-Anoniem zal ten allen tijde het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, aan de consument terug betalen.

Overige bepalingen
Naast deze verplichtingen en rechten zijn in de wet Verkoop op Afstand ook nog bepalingen opgenomen die betrekking hebben op fraude met betaalkaarten en direct marketing. Zie hiervoor https://www.justitie.nl.


Uitzonderingen
De regels in de wet Verkoop op Afstand gelden niet voor financiële diensten. De regels gelden ook niet voor de bouw en verkoop van onroerend goed, distributieautomaten en geautomatiseerde handelsruimten (bijvoorbeeld verkoop-automaten), de verkoop bij opbod (bijvoorbeeld internet-veilingen) en overeenkomsten met een telefoonmaatschappij inzake het bellen met een openbare telefoon.

Daarnaast geniet alleen de consument bescherming, bedrijven, of natuurlijke personen die handelen in opdracht van een beroep of bedrijf, kunnen geen rechten ontlenen aan deze wet.

Garantiebepalingen
Bij reclamatie over een niet juist functionerend product dient contact te worden opgenomen met de klantenservice. Op alle artikelen is de wettelijke garantie van toepassing. Afhankelijk van afspraken met leveranciers zal de klantenservice inlichtingen verstrekken over de te volgen werkwijze voor gebruik van de garanties. 

Retouradres
Safe Shops BV
Dorpstraat 144
5504 HM Veldhoven
Nederland