• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Disclaimer

Deze website wordt beheerd door Safe Shops B.V., Dorpstraat 144, 5504 HM te Veldhoven (‘Condoom Anoniem’). Door van de aangeboden informatie gebruik te maken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde disclaimer, privacyreglement en onze algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan deze website van Condoom Anoniem, alsmede op alle aanbevelingen en/of diensten die middels deze website worden gedaan of verricht. Je persoonsgegevens en cookies vallen onder het privacyreglement van Safe Shops B.V. / Condoom Anoniem.

Informatie en aansprakelijkheid
De op deze website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. Voor medisch advies dient ten alle tijde een arts te worden geraadpleegd. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Op basis van dergelijke fouten kan geen overeenkomst worden geclaimd met Safe Shops B.V / Condoom-Anoniem.

IE rechten
Alle rechten op deze website behoren toe aan Condoom Anoniem, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Tenzij anders aangegeven, geldt dat tevens voor de op deze website opgenomen informatie.

Condooms
In de Europese Unie zijn alleen condooms voor de verkoop toegelaten die beschikken over een CE registratie. Dat houdt o.a. in dat die condooms voldoen aan eisen op het gebied van sterkte, afmetingen en houdbaarheid, zoals die zijn vastgesteld door de EU. Condoom Anoniem verkoopt alleen condooms met de wettelijk verplichte CE-markering. Is een condoom niet voorzien van CE-markering, dan wordt dat uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik van condooms, glijmiddel en toys is voor eigen risico, en de gebruiker is verantwoordelijk voor het opvolgen van bij producten geleverde instructies. 

Beeldmateriaal
Condoom Anoniem heeft als doel het kopen van condooms, glijmiddel en erotische gadgets zo laagdrempelig mogelijk te maken. Condoom-Anoniem heeft niet als doel om erotische content aan te bieden in de vorm van tekst- of foto-materiaal. Het kan voorkomen dat fabrikanten hun producten in erotisch getinte verpakkingen op de markt brengen. Deze verpakkingen worden op deze website getoond, voor zover door de fabrikant van het betreffende product voor de verpakking modellen gebruikt van tenminste 18 jaar, zoals wettelijk is voorgeschreven.