Hoe worden condooms getest?


De elektronische lek test
Elk condoom wordt door middel van elektrische impulsen getest op gaatjes of zwakke plekken. Dit doet men als volgt: het condoom wordt over een metalen staaf getrokken, waarna de staaf onder stroom wordt gezet. Als zich een gaatje of dun plekje ergens op het condoom bevindt, geeft dit kortsluiting en wordt het condoom onmiddellijk afgekeurd. Voor alle duidelijkheid, deze test wordt toegepast op ELK condoom. De goedgekeurde condooms worden vervolgens steekproefsgewijs onderworpen aan de volgende tests.


De afmetingstest
Van elke partij condooms worden er een aantal gecontroleerd op afmeting, dikte, wijdte en gewicht. De normale dikte voor een condoom is ongeveer even dik als zijde.


De uitrektest
De naam zegt het al: bij deze test wordt een stukje van een condoom uitgerekt door middel van een machine die meet hoever het materiaal uitrekt voordat het breekt. Normaal kan een condoom uitgerekt worden tot meer dan zes maal de originele lengte.


De lektest
Door middel van deze test wordt nogmaals gecontroleerd of het condoom aan de strenge kwaliteitseisen voldoet. Van elke partij condooms worden enkele exemplaren gevuld met water en een minuut lang opgehangen. Vervolgens wordt het met water gevulde condoom over vloeipapier gerold, waarbij eventuele lekjes direct zichtbaar worden.


De opblaastest
Bij deze test worden de condooms machinaal opgeblazen tot ze knappen. Minimaal moeten de condooms 18 liter lucht kunnen bevatten. De maximale hoeveelheid lucht in een condoom is echter veel meer dan 18 liter. In de regel knapt het condoom pas als het opgeblazen is tot 1000% van de oorspronkelijke grootte.


De verouderingstest
Een willekeurig exemplaar uit iedere partij condooms, wordt enige tijd bewaard bij een temperatuur van 70 graden Celsius. Hiermee wordt de maximale bewaartijd van 5 jaren nagebootst. Na deze veroudering wordt de lektest nogmaals uitgevoerd.