In 2005 opnieuw toename chlamydia en HIV

Toename SOA in 2005In 2005 is het aantal gevallen van chlamydia en het aantal nieuwe diagnoses HIV opnieuw toegenomen, net als in de voorgaande jaren. Het aantal gevallen gonorroe neemt af, maar helaas niet bij homo- en biseksuele mannen. Bij deze groep neemt voor het eerst sinds jaren het aantal gevallen syfilis af. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers over 2005 van het RIVM.

SOA en HIV
Van de seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) komt chlamydia het meeste voor, zowel bij mannen als bij vrouwen. Het aantal gevallen van chlamydia neemt het afgelopen jaar wederom toe. Het aantal gevallen van gonorroe daalt licht, vooral bij heteroseksuele mannen en vrouwen.
Bij homo- en biseksuele mannen neemt gonorroe juist toe. Bij deze groep is voor het eerst sinds jaren het aantal gevallen van syfilis afgenomen. De sterkste toename wordt gevonden bij nieuwe diagnoses van HIV, vooral bij de homo- en biseksuele mannen. De epidemie van LGV (een SOA die vooral bij HIV-positieve homoseksuele mannen voorkomt) lijkt in Nederland over zijn hoogtepunt heen te zijn. Het blijft echter van belang om alert te zijn op deze ziekte. In het buitenland wordt nog steeds een flink aantal gevallen gevonden.

Trends in afgelopen 5 jaren
De trend in het aantal SOA-diagnoses over de afgelopen 5 jaren laat een toename zien voor het aantal gevallen van syfilis, HIV en chlamydia. Gonorroe is ongeveer gelijk gebleven.
Oorzaak van de stijging is mogelijk een combinatie van factoren, onder andere door meer te testen op HIV en SOA, worden ze vaker gevonden, onbeschermde (anale) seks bij homoseksuele mannen, toename van onveilig seksueel gedrag, verbeterde registratie, verhoogde alertheid op SOA.

Overzicht van de resultaten
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten van het onderzoek in percentages ten opzichte van 2004.

Absoluut aantal 
in 2005
Trend t.o.v. 
2004 (%)
Mannen 
heteroseksueel
Vrouwen

Mannen 
homo- en biseksueel

Chlamydia 5146 +15,1% +17,0% +18,3% +7,8% 
Gonorroe 1494 -2,9% -18,1% -5,2% +10,3%
Syfilis 577 -8,1% +11,6% -24,1% -9,5%
HIV-positief 269 +22,4% +9,4% +12,5% +27,1%

De cijfers geven de toe- of afname aan ten opzichte van het jaar 2004. De cijfers zijn onderling niet aan elkaar gerelateerd.

Het onderzoek
Deze gegevens komen uit de “Thermometer SOA en HIV, maart 2006”. Deze stand van zaken is bedoeld als tijdige berichtgeving aan het Ministerie VWS over het afgelopen jaar om beleid eventueel te kunnen bijstellen.

Bron: RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)