Beschikbaarheid condooms centraal in Vrij Veilig Campagne 2005

Begin mei 2005 zijn in zes grote steden in Nederland safesex-jongerenteams op pad gegaan om horecagelegenheden in Nederland te controleren op de aanwezigheid van condoomautomaten. Een keurmerk werd toegekend aan horecagelegenheden met een automaat, die gevuld en zowel voor jongens als meisjes bereikbaar is. De jongeren hebben ook beoordeeld of de automaat op een discrete plek is gehangen zodat niet de hele zaak meekijkt als een condoom wordt getrokken.

Als er geen condoomautomaat aanwezig was, kreeg de uitbater informatie over verschillende leveranciers van condoomautomaten en de service die zij verlenen. Uit het onderzoek in de zes grote steden blijkt minder dan de helft van de horecagelegenheden over een condoomautomaat te beschikken. Met deze actie is de landelijke Vrij Veilig Campagne 2005 van Soa Aids Nederland van start gegaan. De campagne met de slogan ‘wie laat zich dan ook naaien zonder condoom’ is tot aan de start van de zomervakantie in verschillende media te zien en te horen.

Dit jaar wordt meer aandacht aan de beschikbaarheid van condooms besteed. Uit het jaarlijkse monitoronderzoek naar veilig vrijgedrag en condoomgebruik, komt naar voren dat bijna 40% van de jongeren in de situatie terecht is gekomen dat ze een condoom nodig hebben maar er geen voor handen is. Bijna de helft van deze groep vrijt vervolgens zonder condoom. Daarom zijn er nieuwe uitingen voor toiletreclame en print ontwikkeld die jongeren oproepen uit voorzorg altijd een condoom mee te nemen. In het verlengde hiervan staat een kledingactie op het programma die jongeren stimuleert na te denken over de manier waarop ze altijd een condoom op zak kunnen hebben.
 
 
Bron:  Soa Aids Nederland