Disclaimer

In de Europese Unie zijn alleen condooms voor de verkoop toegelaten die beschikken over een CE registratie. Dat houdt o.a. in dat die condooms voldoen aan eisen op het gebied van sterkte, afmetingen en houdbaarheid, zoals die zijn vastgesteld door de EU. Condoom-Anoniem.nl verkoopt alleen condooms met de wettelijk verplichte CE-markering. Is een condoom niet voorzien van CE-markering, dan wordt dat uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik van condooms, glijmiddelen en toys is voor eigen risico, en de gebruiker is verantwoordelijk voor het opvolgen van bij producten geleverde instructies. 

De informatie die op de website Condoom-Anoniem.nl wordt gegeven, is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan niet gegarandeerd worden dat alle gegeven informatie 100% foutloos is. Raadplaag bij twijfel altijd (huis)arts, apotheer of GGD.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Condoom-Anoniem.nl.

Condoom-Anoniem.nl heeft als doel het kopen van condooms, glijmiddelen en erotische gadgets zo laagdrempeling mogelijk te maken. Condoom-Anoniem.nl heeft niet als doel om erotische content aan te bieden in de vorm van tekst- of foto-materiaal. Het kan voorkomen dat fabrikanten hun produkten in erotisch getinte verpakkingen op de markt brengen. Deze verpakkingen worden op deze website getoond, voor zover door de fabrikant van het betreffende produkt voor de verpakking modellen gebruikt van tenminste 18 jaar, zoals wettelijk is voorgeschreven.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Condoom-Anoniem.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Condoom-Anoniem.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.